2022 YK SINAVI 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) İLE İLGİLİ YORUMLAR

2022 YK SINAVI 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) İLE İLGİLİ YORUMLAR

Haziran 20, 2022 Kapalı Yazar: ZLM

Üniversite giriş sınavının 1. oturumu olan ve ülke genelinde 3 milyon 234 bin 409 adayın başvurduğu TYT sınavı bugün uygulandı.

Bugüne kadar büyük bir azimle çalışan ve emek veren tüm adaylara geçmiş olsun diyor, yarın girecekleri AYT’de başarılar diliyoruz.

Nesibe Aydın Okulları uzmanları, 2022 TYT’yi aşağıdaki şekilde yorumlamışlardır:

2022 TYT’nin bilginin yanı sıra okuduğunu anlama, yorum yapabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, çıkarımda bulunabilme becerilerini ölçen sorulardan oluştuğu görülmüştür.

Sınavdan sonra öğrenciler, 2022 TYT’nin geçen seneden daha yapılabilir bir sınav olduğunu belirtmişlerdir. Matematik alanının yapılabilir seviyede olduğu ve 2021 TYT’ye göre daha anlaşılır sorulardan oluştuğu görülmüştür. Öğrenciler özellikle Türkçenin zaman alıcı ve çeldiricilerin kuvvetli olduğunu iletmişlerdir. Bu durumda 2022 TYT’de TÜRKÇE ve SOSYAL BİLİMLER testlerinin belirleyici olduğu gözlenmiştir.

Türkçede anlam, matematikte problem ve sayılar sorularının zorlayıcı olduğu, işleme dayalı olmasından kaynaklı zaman aldığı tespit edilmiştir. Matematik ve fen derslerinin 2021 TYT’ye göre daha yapılabilir olduğu ifade edilmiştir. Coğrafya alanında ise çalışan öğrencilerin yapabildiği, bilgiye dayalı harita okuma becerisinin ön planda olduğu sorular tespit edilmiştir. 2022 TYT’de Fen alanında Fizik sorularının belirleyici olduğu belirtilmiştir. Tarih sorularının 9 ve 10. Sınıf müfredatına dayalı ve yorum ağırlıklı olduğu söylenebilir. Bazı Felsefe ve Din sorularının bilgiye yönelik olmasından ötürü öğrencileri zorladığı görülmüştür.

MATEMATİK BÖLÜMÜ

2022 TYT sınavında Matematik sorularında müfredat dışı soru olmayıp, beklediğimiz konulardan gelmiştir. Sorular, bilgiyi yorumlama, analiz, mantıksal çıkarımlara dayalı sorulardan oluşmuştur. Okuduğunu anlama ve denklem kurma yeteneğini ölçen tarzda sorular olup, “Sayılar” konusundaki soru sayılarında artış gözlenmiştir.

Soru tipi ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, okuduğunu hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olduğu bir sınav gerçekleşmiştir.

Geometri sorularında ise, yeni nesil sorulara yer verildiği ve bu sorular geçen yıla göre daha kolay sorulardan oluştuğu öğrenciler tarafından ifade edilmiştir.

Genel olarak bu yılki TYT sınavı geçen yıla göre daha kolay sorulardan oluşmuştur.

                                                                                              (NESİBE AYDIN MATEMATİK ZÜMRESİ)

FİZİK BÖLÜMÜ

2022 TYT Fizik soruları beklendiği gibi 9 ve 10.sınıf Fizik dersi müfredatından seçilmiştir. Ancak soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Fizik Bilimine Giriş, Hareket, İş-Güç Enerji, Genleşme, Sıvıların kaldırma kuvveti ve Elektrik akımı) soru yer alamamıştır.

Beklediğimiz gibi Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurgulanmıştır. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.

Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir. 2022 TYT Fizik bölümünde Elektrostatik ve 2021’de olduğu gibi optik sorusunun Türkiye genelinde zorlayıcı ve belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir.

 (NESİBE AYDIN FİZİK ZÜMRESİ)

KİMYA BÖLÜMÜ

2022 TYT sınavında çıkan sorular 9 ve 10. sınıfların MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 2021 TYT sınavı ile benzer zorlukta bir sınav olduğu belirlenmiştir. Düzenli çalışan ve kazanım eksiği olmayan öğrenciler için çözülebilir düzeyde sorulardan oluşmuştur.

 (NESİBE AYDIN KİMYA ZÜMRESİ)

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2022 TYT sınavının biyoloji sorularının hem MF hem de TM öğrencileri tarafından rahatlıkla çözüldüğü tespit edilmiştir. Sınavın, temel bilgileri ölçen sorulardan oluştuğu tespit edilmiştir. 9 ve 10. sınıf müfredatının her 3 ünitesinden de birer soru sorulmuştur. Sınav klasik soru tiplerini içermekte olup, yeni nesil soru tipleri bu sınavda yer almamıştır.

Geçen seneye göre soruların zorluk derecelerinin benzer olduğu tespit edilmiştir.

            (NESİBE AYDIN BİYOLOJİ ZÜMRESİ)

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı; ses bilgisi, cümle türleri ve anlatım bozukluğu dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür.

Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların çok uzun paragraflardan oluşmadığı, ancak çeldiricilerin güçlü olduğu, bundan dolayı birkaç orta düzey soru dışında, sınavın üst düzey zorlukta olduğu saptanmıştır.

Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak anlam bilgisi sorularının daha belirleyici öneme sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktayız.

              (NESİBE AYDIN TÜRKÇE ZÜMRESİ)

TARİH BÖLÜMÜ

Bu yıl sınavda çıkan 5 tarih sorusundan 3’ü yoruma dayalıydı, 2 soru Tarih bilgisinin yanı sıra kavram ve Coğrafya bilgisi içermekteydi.

Soru dağılımı, geçen yıllarda olduğu gibi yine bu yıl da 9.sınıftan 2, 10.sınıftan 1, 12.sınıftan 2 soru şeklinde gelmiştir. Özellikle kavram ve Coğrafya bilgisi gerektiren soruların belirleyici olduğu görülmüştür.

 (NESİBE AYDIN TARİH ZÜMRESİ)

COĞRAFYA BÖLÜMÜ:

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu olan TYT’de Coğrafya alanındaki sorular, temel kavram ve ilkeleri kullanma becerisi ile etkili bir harita okuryazarlığı gerektirmiştir.

9. ve 10. Sınıf müfredatına bağlı kalınmış olup, soruların çoğu 9.Sınıf konularından sorulmuştur.

Sorular net, anlaşılır, bilgiyi kullanmaya ve birden fazla konuyu birbiriyle ilişkilendirmeye yönelik niteliktedir.

Uzun süredir sorulmamış olan “Ekonomik Faaliyet Türleri” ünitesinden 1 adet soru sorulmuştur.

Sosyal bölüm içinde, Coğrafyanın zorluk derecesinin orta seviyede olduğu görülmüştür.

          (NESİBE AYDIN COĞRAYA ZÜMRESİ)

FELSEFE BÖLÜMÜ

2022 TYT Felsefe soruları MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından belirlenen 10 ve 11. Sınıf müfredatına uygundur.  Sınavda çıkan soruların zorluk derecesi 2021 TYT’ye göre biraz daha yüksek olduğundan öğrencilerin zorlandıkları söylenebilir. Sınav sorularından 3 tanesi kavram ve filozof bilgisi, diğer 2 soru ise bilgi temelli yorum yapmayı gerektirmektedir.

Soruların çözülebilmesi, temel bilgi, bilgiyi yorumlama ve filozof görüşlerinin felsefi analizini yapabilme gücü gerektirmektedir. Sınav sorularının bir kısmı yaşamsal örnek içeren metinlerden oluşmuştur. ÖSYM,  kavram bilgisi ve metin analizi gerektiren soru sorma tavrını korumuştur.

           (NESİBE AYDIN FELSEFE ZÜMRESİ)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında son yıllarda görüldüğü üzere yeni nesil soru tarzıyla birlikte bilgiyi ölçme ve anlama-yorumlamaya yönelik sorular sorulmuştur. Sınavda ÖSYM, ‘‘yeni nesil soru’’ modelini öğrencilerin bilgilerini aktif kullanarak muhakeme yeteneği ile çözmesini amaçlamıştır. Hem bilgi hem sosyal-kültürel birikim ve ayetleri anlayıp muhakeme etmelerini istemiştir. Bunun yanında öğrencilerin dini kavram ve kelimeleri bilmesinin önemi de bir kez daha görülmüştür.

                Allah İnancı ve İnsan (Zati ve Subuti Sıfatlar),  Gönül Coğrafyamız,  İslam’da Bilginin Kaynakları (İman-Bilgi İlişkisi), Allah İnancı ve İnsan (Sorumluluk), İslam ve İbadet (İbadetin Maksadı) çıkan konulardır.

Bu alanda öğrencilerin; Allah’ın Sıfatları konusundaki zati ve subuti sıfatların ayrımı ile Gönül Coğrafyamız ünitesinden harita verilerek öğrencilerin iki soruda zorlanmış oldukları tespit edilmiştir. Diğer soruların paragrafa dayalı yorum olmasından ötürü nispeten daha kolay olduğu kanaatine ulaşılmıştır.

         (NESİBE AYDIN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ZÜMRESİ)

Sevgili Öğrenciler,

            TYT, eğrisiyle doğrusuyla geldi ve geçti. Sınavı, beklentisinin altında geçen öğrencinin sınavın yasını tutmasının kendisine bir faydası olmadığı için üzülmemesi, sınavı iyi geçenin de mutluluktan rehavete kapılmaması gerekir. Şimdi sıra, yarın gireceğiniz AYT’ye odaklanma zamanı.

                Asıl belirleyici olanın %60 etkiye sahip AYT olduğunu unutmayınız.

Sevgilerimizle!

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Zümre Başkanları

Tıkla Paylaş!